FYKAN

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 99283236
Telefaks: 90210331
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 221
Fartøynavn: FYKAN
Fartøytype: Ferger
Kallesignal: LLDJ
Byggeår: 1993
IMO-nummer: 9081966
Primærsamband: 921 F - Rødøyøyene
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 592
Største lengde: 52,00
Fremdriftseffekt: 920 kW
Fartsomr. pass. sert: 3
Passasjerantall: 95
PBE/PBE og VTE: 28
Største dypgående: 3,00