SALANGEN

Kontaktinformasjon
Offisiell tlf: 99485739
Telefaks: 0
 
Registreringsopplysninger
Fartøynr: 234
Fartøynavn: SALANGEN
Fartøytype: Ferger
Kallesignal: LGXC
Byggeår: 1972
IMO-nummer: 7222310
Primærsamband: 934 F - Hansnes-Stakkvik
 
Fartøysinfo
Bruttotonnasje: 652
Største lengde: 44,71
Fremdriftseffekt: 810 kW
Fartsomr. pass. sert: 2
Passasjerantall: 100
PBE/PBE og VTE: 24
Største dypgående: 4,00