Om selskapet Torghatten Nord AS er et selskap i Torghatten-konsernet, 100% eid av Torghatten ASA. Selskapet driver sjøgående kollektivtransport med hurtigbåter og ferger i Nordland og Troms. Største kunder er anbuds- og ramme-avtaler med Statens Vegvesen, samt Nordland og Troms fylkeskommuner.

Selskapet overtok 5. januar 2009 45 fartøyer fra Hurtigruten ASA, og driver rutetrafikk fra nord av Brønnøysund i sør til Finnmarksgrensen i nord.

Selskapets 625 ansatte består hovedsakelig av maritimt personell i stillinger om bord på fartøyene, samt landansatte på avdelingskontorene på Stokmarknes og i Tromsø, og hurtigbåtekspedisjonen i Bodø.


Sist oppdatert: 27.05.2010 12:27
Publisert: 03.01.2009 18:00