Alle ruteavvik

 Kansellering i fergesambandet Bodø - Moskenes
 15.10.2018

 Kansellering i sambandet Storstein-Lauksundskaret-Nikkeby lørdag 20.10.18
 15.10.2018